Top

ข่าวสารโดดเด่น

ประกาศแพทช์ (28/09/2023)

September 27, 2023

ประกาศแพทช์ (28/09/2023) *เนื้อหาอยู่ระหว่างการพัฒนาและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูลจริงในเกม อัปเดตใหม่ 1. [ฮีโร่ใหม่] มอริเซน (น้ำ): ฮีโร่สายโจมตีระดับตำนานจากฝ่ายลาเซอ 2. [อีเวนท์อัญเชิญ] การสุ่มฮีโร่ระดับตำนาน 2 ตัวแรกจะได้รับฮีโร่ระดับตำนานแบบสุ่มเพิ่ม 1 ตัวต่อครั้ง ระยะเวลาอีเวนท์: 05/10 เวลา 00:00 น. - 12/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 3. [อีเว้นท์อัญเชิญ] อัตราการดรอปของมาร์โทมเพิ่มขึ้น 300% รับประกันมาร์โทมในการอัญเชิญ 400 ครั้ง ระยะเวลาอีเวนท์: 12/10 เวลา 00:00 น. - 19/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 4. [อัญเชิญแบบจำกัด] การอัญเชิญแบบจำกัดรอบใหม่จะเปิดตั้งแต่ 05/10 เวลา 00:00 น. ถึง 19/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) ฮีโร่ระดับตำนานโดดเด่นในรอบนี้คือ: มอริเซน, โรซาลี, ฮุนวู และฮีโร่แสงสว่างและความมืดระดับตำนานทั้งหมด หากอัญเชิญได้ฮีโร่ระดับตำนานออกมา 2 ครั้งติดต่อกันแล้วไม่ได้รับมอริเซน ฮีโร่ระดับตำนานที่ออกมาครั้งต่อไปจะเป็นมอริเซน 5. [อีเวนท์จำกัดเวลา] อีเวนท์จำกัดเวลาใหม่ “ผู้พิทักษ์แห่งรุ่งอรุณ” มาถึงแล้ว ทำภารกิจอีเวนท์ให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลมากมาย! ระยะเวลาอีเวนท์: 05/10 เวลา 00:00 น. - 19/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 6. [ดวลเวหา] ดวลเวหา S7 กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ระยะเวลาอีเวนท์: 11/10 เวลา 00:00 น. - 10/12 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 7. [สงครามกิลด์] ซีซั่นใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ระยะเวลาอีเวนท์: 12/10 เวลา 00:00 น. - 26/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 8. [บัตรผ่านวิเศษ] บัตรผ่านวิเศษใหม่จะเปิดตั้งแต่ 12/10 เวลา 00:00 น. - 11/11 เวลา 00:00 น. (UTC-4) ปรับความสมดุลของฮีโร่ 1. จำนวนชั้นสูงสุดของการติดพิษบนเป้าหมายเดี่ยวจะไม่เกิน 99 อีกต่อไป

ประกาศแพทช์ (20/09/2023)

September 19, 2023

ประกาศแพทช์ (20/09/2023) *เนื้อหาอยู่ระหว่างการพัฒนาและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูลจริงในเกม อัปเดตใหม่ 1. [ฮีโร่ใหม่] เมอีฟ (ไฟ): ฮีโร่สายโจมตีระดับตำนานจากฝ่ายไคซัส 2. [อีเวนท์อัญเชิญ] อัตราการดรอปของฮารุนะเพิ่มขึ้น 300% รับประกันฮารุนะในการอัญเชิญ 400 ครั้ง มีโอกาส 50% ที่ฮีโร่แสงสว่าง/ความมืดระดับตำนานที่อัญเชิญจะเป็นวาเลอเรีย เจ้าแม่หายนะ หากฮีโร่แสงสว่าง/ความมืดที่ได้รับจากการอัญเชิญไม่ใช่วาเลอเรีย เจ้าแม่หายนะ การอัญเชิญฮีโร่แสงสว่าง/ความมืดระดับตำนานครั้งถัดไปจะได้รับวาเลอเรีย เจ้าแม่หายนะ 100% ระยะเวลาอีเวนท์: 21/09 เวลา 00:00 น. - 05/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 3. [อัญเชิญแบบจำกัด] การอัญเชิญแบบจำกัดรอบใหม่จะเปิดตั้งแต่ 21/09 เวลา 00:00 น. ถึง 05/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) ฮีโร่ระดับตำนานโดดเด่นในรอบนี้คือ: เมอีฟ, เกรย์สัน, มูเรียล และฮีโร่แสงสว่างและความมืดระดับตำนานทั้งหมด หากอัญเชิญได้ฮีโร่ระดับตำนานออกมา 2 ครั้งติดต่อกันแล้วไม่ได้รับเมอีฟ ฮีโร่ระดับตำนานที่ออกมาครั้งต่อไปจะเป็นเมอีฟ 4. [เศษซากของเหล่าทวยเทพ] ซีซั่นใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ระยะเวลาอีเวนท์: 28/09 เวลา 00:00 น. - 12/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) ปรับความสมดุลของฮีโร่ 1. ดาเมจของแต่ละชั้นลดลงเป็น 10% จาก 25% เมื่อเอฟเฟกต์ [ตราน้ำแข็ง] ถูกโอนไปยังไบโอดีลาส ※อีเวนท์เรียกกลับฮีโร่พิเศษสำหรับซิมมาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20/09 (หลังจากเกมอัปเดต) ถึง 26/09 เวลา 00:00 น. (UTC-4) แก้ไขจุดบกพร่อง 1. การโจมตีร่วมของความสามารถขั้นพื้นฐานของบาร์เคลย์จะไม่ถูกจำกัดโดยรอบอีกต่อไป 2. แก้ไขปัญหาที่ไบโอดีลาสไม่ลบตราน้ำแข็ง 1 ชั้นเมื่อโจมตีในเทิร์นของเขา

ประกาศแพทช์ (06/09/2023)

September 5, 2023

ประกาศแพทช์ (06/09/2023) *เนื้อหาอยู่ระหว่างการพัฒนาและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูลจริงในเกม อัปเดตใหม่ 1. [ฮีโร่ใหม่] อลิซ (ไม้): ฮีโร่สายควบคุมฝูงชนระดับตำนานจากฝ่ายเมืองอิสระ 2. [การอัญเชิญพิเศษ] มีโอกาส 50% ที่ฮีโร่ระดับตำนานที่อัญเชิญจะเป็นอลิซ หากฮีโร่ที่ได้รับจากการอัญเชิญไม่ใช่อลิซ การอัญเชิญฮีโร่ระดับตำนานครั้งถัดไปจะได้รับอลิซ 100% ระยะเวลาอีเวนท์: 07/09 เวลา 00:00 น. - 21/09 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 3. [อัญเชิญแบบจำกัด] อัญเชิญแบบจำกัดรอบใหม่เปิดแล้ว ฮีโร่ระดับตำนานในรอบนี้ได้แก่: เฟนดริค, ราล์ฟ, ไลเออร์ลี่ และฮีโร่แสงสว่างและความมืดระดับตำนานทั้งหมด หากอัญเชิญได้ฮีโร่ระดับตำนานออกมา 2 ครั้งติดต่อกันแล้วไม่ได้รับเฟนดริค ฮีโร่ระดับตำนานที่ออกมาครั้งต่อไปจะเป็นเฟนดริค ระยะเวลาอีเวนท์: 07/09 เวลา 00:00 น. - 21/09 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 4. [อีเวนท์จำกัดเวลา] อีเวนท์จำกัดเวลาใหม่ สายใยที่ขาดสะบั้นมาถึงแล้ว ทำภารกิจอีเวนท์ให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลมากมาย! ระยะเวลาอีเวนท์: 07/09 เวลา 00:00 น. - 21/09 เวลา 00:00 น. (UTC-4) 5. [บัตรผ่านวิเศษ] บัตรผ่านวิเศษรอบใหม่ที่มาพร้อมกับอลิชา บทเพลงของนักล่า จะเปิดในเร็วๆนี้! ระยะเวลาอีเวนท์: 12/09 เวลา 00:00 น. - 12/10 เวลา 00:00 น. (UTC-4) ปรับความสมดุลของฮีโร่ [นายพล] ความสามารถเรียกใช้ที่มอบโบนัสเทิร์นให้กับพันธมิตร (ยกเว้นผู้ร่าย) จะมีคูลดาวน์ตามรอบแทนที่จะเป็นเทิร์น เพิ่มคำอธิบายไปยัง UI ฮีโร่ที่ได้รับผลกระทบ: อีฟลิน - ความสามารถขั้นสุด, โอฟีเลีย - ความสามารถพิเศษ, ออบรี - ความสามารถพิเศษ, โยลันดา - ความสามารถพิเศษ, ฮาเลีย - ความสามารถพิเศษ, ฮัสเซล - ความสามารถพิเศษ, แอ๊บบอต - ความสามารถพิเศษ, โจเซฟ - ความสามารถพิเศษ เชน - ความสามารถพิเศษและความสามารถขั้นสุด (เพิ่มเพียงคำอธิบายเท่านั้น การทำงานยังคงเหมือนเดิม) [อีฟลิน] ความสามารถของคุณลักษณะ: ตอนนี้จะเพิ่มพลังโจมตี 30% นอกเหนือจากการพลังป้องกัน ความสามารถของคุณลักษณะ (เสริมพลัง): ตอนนี้จะเพิ่มอัตราคริติคอลและดาเมจคริติคอล 30% นอกเหนือจากพลังโจมตีและพลังป้องกัน ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 100% เป็น 150% ความสามารถขั้นสุด (ความชำนาญ): เปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่ใช้จาก [ป้องกันลดลง] เป็น [ป้องกันลดลง II] เป็นเวลา 1 เทิร์น [ยูไรอัน] ความสามารถของคุณลักษณะ (เสริมพลัง): ลบคูลดาวน์ในการเปิดใช้โบนัสความได้เปรียบธาตุที่ได้เมื่อได้รับดาเมจ ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 100% เป็น 120% ความสามารถขั้นสุด (ความชำนาญ): แทนที่โบนัสความแข็งแกร่งของโล่ด้วยโบนัสดาเมจ 15% [คาโลน่า] ความสามารถของคุณลักษณะ: เปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่ใช้จาก [สปีดเพิ่มขึ้น] เป็น [สปีดเพิ่มขึ้น II] เป็นเวลา 1 เทิร์น ความสามารถขั้นสุด: เอฟเฟกต์ [พลังต้านทานการควบคุม] จะลบออกไม่ได้แล้ว [อบาดอน] ความสามารถพิเศษ: ลดคูลดาวน์ในการเปิดใช้ลงเหลือหนึ่งครั้งต่อ 2 รอบ ความสามารถพิเศษ (ความชำนาญ): แทนที่โบนัสการรักษาด้วยโบนัสดาเมจ 10% ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 250% เป็น 280% [ออบรี] ความสามารถของคุณลักษณะ: เพิ่มตัวคูณการฟื้นฟูพลังชีวิตจาก 15% เป็น 25% ความสามารถพิเศษ: เปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่ใช้จาก [โจมตีเพิ่มขึ้น] เป็น [โจมตีเพิ่มขึ้น II] เป็นเวลา 2 เทิร์น ความสามารถขั้นสุด (ความชำนาญ): แทนที่โบนัสดาเมจ 10% ด้วยการเพิ่มระยะเวลาของ [พลังต้านทาน] อีก 1 เทิร์น [โอคา] ความสามารถของคุณลักษณะ: ตัวคูณดาเมจแท้เพิ่มขึ้นจาก 5%/10% เป็น 8%/16% ความสามารถขั้นสุด: เอฟเฟกต์ [ใบ้] จะลบออกไม่ได้แล้ว [วาเลอเรีย] ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เพิ่มโอกาสที่จะใช้ [ป้องกันลดลง] จาก 50% เป็น 100% ความสามารถขั้นพื้นฐาน (ความชำนาญ): แทนที่โบนัสโอกาสในการเรียกใช้เอฟเฟกต์ 25% ด้วยโบนัสดาเมจ 10% ความสามารถพิเศษ: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 100% เป็น 120% [เฮกเตอร์] ค่าพลังพื้นฐาน: เพิ่มสปีดจาก 105 เป็น 116 ความสามารถพิเศษ: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 120% เป็น 150% [ดาร์ซี] ความสามารถของคุณลักษณะ: เพิ่มโบนัสดาเมจที่ได้รับจาก [จิตวิญญาณการต่อสู้] จาก 5% เป็น 10% ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 200% เป็น 240% [แมทซัน] ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่ใช้จาก [ค่าพลังสุ่มลดลง] เป็น [จุดชนวน] เป็นเวลา 2 เทิร์น [กวิน] ความสามารถของคุณลักษณะ: เพิ่มการเมินป้องกันจาก 80% เป็น 90% [ทาชีร์] ค่าพลังพื้นฐาน: เพิ่มสปีดจาก 120 เป็น 128 ความสามารถพิเศษ: เปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่ใช้จาก [ดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น] และ [สปีดเพิ่มขึ้น] เป็น [ดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น II] และ [สปีดเพิ่มขึ้น II] ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มตัวคูณโล่จาก 50% เป็น 100% ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มดาเมจที่แบ่งปันจาก 30% เป็น 50% [ลิเดีย] ความสามารถของคุณลักษณะ: เพิ่มการลดดาเมจพื้นที่จาก 30% เป็น 50% [อีลูน] ความสามารถของคุณลักษณะ: เพิ่มโบนัสโอกาสในการเรียกใช้จาก 5% เป็น 10% ต่อพลังโจมตีทุก 1,000 หน่วย และสูงสุดจาก 25% เป็น 50% ความสามารถของคุณลักษณะ: ลดคูลดาวน์ในการเปิดใช้ลงเหลือหนึ่งครั้งต่อเทิร์น ความสามารถขั้นพื้นฐาน (ความชำนาญ): แทนที่โบนัสดาเมจ 10% ด้วยโบนัสโอกาสในการเรียกใช้ 25% ความสามารถพิเศษ: ลดคูลดาวน์จาก 4 เทิร์นเป็น 3 เทิร์น [เฮย์ยิม] ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 100% เป็น 120% ความสามารถพิเศษ: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 80% เป็น 120% ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มตัวคูณโบนัสดาเมจจาก 25% เป็น 30% [ไลเออร์ลี่] ความสามารถของคุณลักษณะ: เพิ่มโบนัสอัตราคริติคอลเป็น 50% และลบเงื่อนไข “ในเทิร์นของพันธมิตร” ออก [โปโรส] ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 100% เป็น 120% ความสามารถพิเศษ: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 100% เป็น 120% [ไฮดิสเซีย] ค่าพลังพื้นฐาน: เพิ่มสปีดจาก 100 เป็น 112 ความสามารถของคุณลักษณะ: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 50%/80% เป็น 75%/100% ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เพิ่มโอกาสที่จะใช้ [สปีดลดลง] จาก 50% เป็น 100% ความสามารถขั้นพื้นฐาน (ความชำนาญ): แทนที่โบนัสโอกาสในการเรียกใช้เอฟเฟกต์ 25% ด้วยโบนัสดาเมจ 10% [มัลเฮก] ความสามารถขั้นสุด : เปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่ใช้จาก [ป้องกันลดลง] เป็น [ป้องกันลดลง II] เป็นเวลา 2 เทิร์น [เทีย] ความสามารถของคุณลักษณะ: ลดชั้นของ [แช่แข็ง] ที่ต้องใช้เพื่อ [กลายเป็นน้ำแข็ง] จาก 5/4 เป็น 4/3 ความสามารถขั้นสุด: ลดชั้นของ [แช่แข็ง] ที่ใช้หากเป้าหมายไม่มี [แข็งตัว] จาก 2 เป็น 1 [แบล็กฮอร์น] ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่ใช้จาก [โจมตีลดลง] เป็น [โจมตีลดลง II] เป็นเวลา 2 เทิร์น ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มตัวคูณการฟื้นฟูพลังชีวิตของ [รักษาตามเวลา] จาก 3%/5% เป็น 15% [คาซิม] ค่าพลังพื้นฐาน: เพิ่มพลังชีวิตจาก 5445 เป็น 6049 และสปีดจาก 108 เป็น 118 ความสามารถของคุณลักษณะ (เอฟเฟกต์ใหม่): ในตอนเริ่มต้นรอบ ได้รับ [หลบหลีกเพิ่มขึ้น] (คูลดาวน์ 3 รอบ) จะลบออกเมื่อถูกโจมตี ความสามารถของคุณลักษณะ (เสริมพลัง): ลดคูลดาวน์ในการเปิดใช้ลงเหลือหนึ่งครั้งต่อ 2 รอบ [ก็อดเฟรย์] ความสามารถขั้นพื้นฐาน : เปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่ใช้จาก [ป้องกันลดลง] เป็น [ป้องกันลดลง II] เป็นเวลา 2 เทิร์น ความสามารถขั้นสุด (ความชำนาญ): เพิ่มโอกาสขโมยเอฟเฟกต์จาก 50% เป็น 100% [ริก] ความสามารถพิเศษ: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 120% เป็น 180% ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มการเมินป้องกันจาก 50% เป็น 80% [เอฟเวอร่า] ค่าพลังพื้นฐาน: เพิ่มสปีดจาก 105 เป็น 112 ความสามารถของคุณลักษณะ: เปลี่ยนช่วงตัวคูณดาเมจจาก 40%-60% เป็น 40%-80% ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 100% เป็น 120% ความสามารถขั้นพื้นฐาน: เพิ่มโอกาสที่จะใช้ [เลือดออก] จาก 30% เป็น 100% [สะวันนา] ความสามารถของคุณลักษณะ: เปลี่ยนเป้าหมายจากพันธมิตรแบบสุ่ม เป็นพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุด ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มจำนวนชั้นสูงสุดของ [ความแค้น] จาก 2 เป็น 3 [โยลันดา] ความสามารถของคุณลักษณะ: เอฟเฟกต์ [ผู้พิทักษ์] จะลบออกไม่ได้แล้ว ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มความแข็งแกร่งของโล่จาก [20% ของพลังชีวิตสูงสุด + 80% ของพลังชีวิตที่หายไปของเป้าหมาย] เป็น [35% ของพลังชีวิตสูงสุด + 100% ของพลังชีวิตที่หายไปของเป้าหมาย] ความสามารถขั้นสุด (ความชำนาญ): เพิ่มความแข็งแกร่งของโล่จาก [25% ของพลังชีวิตสูงสุด + 80% ของพลังชีวิตที่หายไปของเป้าหมาย] เป็น [40% ของพลังชีวิตสูงสุด + 100% ของพลังชีวิตที่หายไปของเป้าหมาย] [เฟนดริค] ค่าพลังพื้นฐาน: เพิ่มพลังชีวิตจาก 5863 (B) เป็น 6487 (A) และสปีดจาก 109 เป็น 118 ความสามารถของคุณลักษณะ: เพิ่มโบนัสตัวคูณดาเมจต่อบันดาลโทสะทุก 1 หน่วย จาก 20%/25% เป็น 30% ความสามารถของคุณลักษณะ (เสริมพลัง, เอฟเฟกต์ใหม่): ในตอนเริ่มต้นเทิร์นของฮีโร่ตัวนี้ ได้รับบันดาลโทสะ 1 หน่วย ความสามารถขั้นสุด: เพิ่มตัวคูณดาเมจจาก 180% เป็น 220% แก้ไขจุดบกพร่อง 1. ปรับปรุงคำอธิบายของชุดความศรัทธาให้ชัดเจนขึ้น ตอนนี้ระบุว่า "ความสามารถรักษา" (เอฟเฟกต์จริงไม่เปลี่ยนแปลง) 2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายความสามารถของคุณลักษณะของซาลกาส (เอฟเฟกต์จริงไม่เปลี่ยนแปลง) 3. แก้ไขปัญหาที่ [ระเบิดไฟ] ของการพิพากษาเถ้าถ่านที่ถูกถ่ายโอนไปยังมอนสเตอร์ จะยังคงระเบิดใส่ฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน

ดูข่าวสารทั้งหมด

แนะนำเกม

เมื่อไม่มีเทพคอยช่วย มนุษย์จึงต้องพึ่งพากันเองในการปกป้องตนเองจากพลังมืดและความชั่วร้ายที่ปกคลุมทวีปออเรลิก้าอยู่ในขณะนี้ หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างความสว่างออกผจญภัยเพื่อค้นหาความจริงและกอบกู้โลก โดยที่นางไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วพ่อของตนเป็นต้นเหตุแห่งความมืดมิดนี้ เหล่าสมุนแห่งความมืดรอพร้อมต้อนรับปีศาจที่เดินทางมาถึงโลก ความชั่วร้ายที่มนุษย์ธรรมดาต้องเผชิญ เพื่อที่จะค้นหาความจริง หญิงสาวต้องสืบเสาะประวัติและรู้ชะตากรรมที่แท้จริงของตนเองเพื่อเป็นผู้นำของโลกใบนี้

เข้าสู่โลก >
ไคซัส
บึงเกล็ดมังกร
เมืองอิสระ
จักรวรรดิแสงศักดิ์สิทธิ์
ลาเซอ
นักปล้นวิญญาณ
ป่าซัลวาน
ไททันไอซ์แลนด์

แนะนำฮีโร่

นี่คือฮีโร่บางส่วนจากฝ่ายหลักใน Awaken: Chaos Era อย่าลืมไปดูเรื่องราวของพวกเขากันนะ

ดูฮีโร่ทั้งหมด

แกร์เรล

อสูรเพลิง

ไฮดิสเซีย

วิญญาณมังกรน้ำแข็ง

โยลันดา

นักเดินทาง

ไกโรนูล

พาราดินที่เจิดจรัส

อีฟลิน เฟิร์สดอว์น

เจ้าหญิงแห่งลาเซอ

บอลเบอริธ

เปลวไฟแห่งความสิ้นหวัง

แบล็กฮอร์น

สปิริตแห่งที่ราบสูง

แบรนด์

ราชาแห่งขุนเขา

ไคซัส

บึงเกล็ดมังกร

เมืองอิสระ

จักรวรรดิแสงศักดิ์สิทธิ์

ลาเซอ

นักปล้นวิญญาณ

ป่าซัลวาน

ไททันไอซ์แลนด์

สินทรัพย์ทางสื่อของแบรนด์เกม

นี่คือคอลเลกชันภาพและงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือมาจาก Awaken: Chaos Era คุณสามารถใช้พวกเขาในการรายงานข่าวเกี่ยวกับเกม

ดาวน์โหลด

1920 * 10801080 * 1080

ดาวน์โหลด

1080 * 1080720 * 720

ดาวน์โหลด

1080 * 1080720 * 720

ดาวน์โหลด

1080 * 1080720 * 720

ดาวน์โหลด

1080 * 1080720 * 720

ดาวน์โหลด

1920 * 10801080 * 1080

ดาวน์โหลด

1920 * 10801080 * 1080

ดาวน์โหลด

1080 * 1080720 * 720

ดาวน์โหลด

1080 * 19201080 * 1080

ดาวน์โหลด

1080 * 1080720 * 720
ดูมีเดียทั้งหมด