Top

< กลับไปที่ข่าวสาร

ประกาศแพทช์ 29/06/2022

*เนื้อหาอยู่ระหว่างการพัฒนาและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูลจริงในเกม

อัปเดตใหม่

1. [ระบบ] รูปแบบการเล่นใหม่: อารีน่าแบบทีม

2. [ระบบ] รูปแบบการเล่นใหม่: พลังธาตุ

3. [ระบบ] รูปแบบการเล่นใหม่: หลอม ชุดอุปกรณ์ใหม่เพิ่มขึ้นและสามารถประดิษฐ์ได้ ผู้เล่นสามารถรับวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ได้จากการเล่นรูปแบบการเล่นใหม่ ๆ ในระบบ

 

แก้ไขจุดบกพร่อง

1. [รายการอักษร] แก้ไขปัญหาที่แท็กฮีโร่บางอันถูกป้อนในฟังก์ชันการค้นหาอย่างไม่ถูกต้อง

2. [การต่อสู้] แก้ไขปัญหาที่ไอคอนสถานะแสดงไม่ถูกต้องเมื่อได้รับ [พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น] ซ้อนทับกันหลายชั้นในการต่อสู้

3. [การต่อสู้] แก้ไขข้อผิดพลาดที่ [โล่] ของ <โยลันดา> และ <มังกรดำอัสรีนา> ถูกนับเป็น 2 โล่

4. [การต่อสู้ ] แก้ไขข้อผิดพลาดที่ <การ์เน็ต> จะไม่เกิดใหม่ทันทีในบางกรณี

5. [ไอคอน] เพิ่มกรอบคำแนะนำเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่ไอคอน [การโจมตีโบนัส] ของฟลาเรนซ์

6. [บอสกิลด์] แก้ไขปัญหาที่ [ร่วมโจมตี] และ [การโจมตีโบนัส] จะทำให้ได้รับพลังงานที่ไม่ถูกต้องในบางกรณี

ล่าสุด

Patch Notes (06/19/2024)

June 18, 2024

Patch Notes (06/05/2024)

June 4, 2024

Patch Notes (05/22/2024)

May 21, 2024